+62 21 2963 3600 (24/7)
Tiket Point
Popular Hotels Batam

Show hotel map

Centro by Orchardz

- Batam Kota - Kepulauan…

3 Stars Hotel

From IDR 408.000

Swiss-Inn Batam

Baloi - Batam Kota…

3 Stars Hotel

From IDR 408.900

Swiss-Belhotel Harbour…

Sungai Jodoh - Batu…

4 Stars Hotel

From IDR 974.400

Swiss-Belinn Batam

Tanjung Buntung -…

3 Stars Hotel

From IDR 783.000

Triniti Hotel Batam

Kampung Pelita -…

2 Stars Hotel

From IDR 265.952

Batam View Beach…

Nongsa - Nongsa -…

4 Stars Hotel

From IDR 948.600